Kvalitetsförsäkring

Kvalitet Approach

1. Företagets kvalitetspolicy formuleras och godkänns av hela teamet i kvalitetsmanualen.

2. Med reklamkort, väggtidningar, avslöjandestavlor, utbildning och utbildning för att säkerställa att alla personalnivåer förstår kvalitetspolicyn och genomför den.

3. Tillämpningen och genomförandet av kvalitetspolicyn ska utvärderas och granskas i ledningsöversynen.

4. Företagets kvalitetspolicy är ett engagemang för kundernas kvalitetskrav och det är varje anställds mål. Det

uppmuntrar anställda på alla nivåer i företaget att göra oupphörliga ansträngningar för att förbättra produktkvaliteten och tillhandahålla

de bästa produkterna och tjänsterna för att möta kundernas behov.

5. Företagets kvalitetspolicy:

balustrade (1)

Uppmärksam, försiktig och tålamod

Clienter-orienterad, vinnande av hög kvalitet, fullt deltagande, excellens

Kvaliteten först, högsta kvalitet är produktionsprincipen för all vår personal, och det är företagets liv. Sätt alltid kvalitet och säkerhet i första hand och sök ständigt möjligheter till förbättringar. Varje kund har fullt förtroende och tillfredsställelse med oss. Att ge kunderna det största stödet är syftet med all vår personal.